Høring - forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Smøla kommune

Formannskapet i Smøla kommune har den 2. mai 2023 i sak 22/23 vedtatt å sende vedlagte forslag til forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Smøla kommune ut på høring.

HØRINGSFRIST UTLØPT

møte - Klikk for stort bilde

Kommuneloven pålegger kommunestyret å regulere folkevalgtes rettigheter til godtgjøring mm i lokal forskrift. Lokal forskrift om slik godtgjøring ble vedtatt første gang av kommunestyret 22.10.19.
Før ny valgperiode vurderes behov for endringer i forskriften. Revidert forskrift skal gjelde fra konstituering av nytt kommunestyre i oktober 2023.

Vedtatt høringsutkast lokal forskrift godtgjøring folkevalgte (PDF, 175 kB)

Gjeldende lokal forskrift (PDF, 489 kB)

Høringsutkast - forslag til ny lokal forskrift (PDF, 85 kB)

Saksfremlegg formannskap 02.05.23 (PDF, 94 kB)

Behandling formannskap 02.05.23 (PDF, 81 kB)