Sjøområdeplan Nordmøre på andre gangs høring

Orkidé Nordmøre regionråd har anbefalt at deltagende kommuner vedtar å sende plana på andre gangs høring. Alle de 11 kommunene har deretter gjort vedtak i samsvar med plan- og bygningsloven §11-14

Reviderte plandokumenter, saksbehandling og vurdering av merknadene fra første høringsrunde finnes direkte under Sjøområdeplan Nordmøre eller på hjemmesidene til Tingvoll kommune under «Nyheter» eller «Høring, prosjekt og planer».

 

 

I Tingvoll er flere områder for akvakultur tatt ut fra planforslaget

 

Tingvoll kommune er vertskommune for sjøområdeplan Nordmøre. Alle kommunene har lagt ut denne kunngjøringen på sine hjemmesider.

Høringsfrist er fredag 19. januar 2018.

Høringsuttalelser merkes «Sjøområdeplan Nordmøre» og sendes til Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll, eller pr. e-post til: postmottak@tingvoll.kommune.no

Kontaktinformasjon

Helge Nyhamn
Planlegger
E-post
Telefon 71 54 46 42