Utbedring av vannlekkasje

Det ble i dag oppdaget en vannlekkasje på Sør-Smøla. Lekkasjen er nå utbedret.

Vi minner om at det kan forekomme misfarging og luft i vannet grunnet dette.

Berørte områder er:

  • Strømskaget
  • Stensøya
  • Gjeldbergsøya