Adressering - veiadresser i Smøla kommune

Skolgården Veiholmen - Klikk for stort bilde

Smøla er igang med veiadresseringsprosjektet.

I forbindelse med innføring av veiadresser på Smøla ønsker vi forslag på veinavn. Alle bygninger som skal brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet, skal få veiadresse med husnummer(adressenummer). I tillegg til veier vil enkelte øyer få adressenavn. Etter matrikkelloven er det kommunen som fastsetter offisiell adresse.

 

Publisert av Anita Martinsen. Sist endret 26.10.2016 15:18
Aktuelt - Veiadresser Smøla
Publisert 10.07.2017
Adressenummer

Utsending av veiadresse tildelingsbrev starter i disse dager.

Tildelingen starter fra Edøya og vil pågå en periode utover høsten.

Publisert 08.06.2017
Navnsesak Nelvika/Nerdvika

Gårdsnavnet til gårdsnummer 7 i Smøla kommune har to godkjente skrivemåter i offentlig bruk:Nerdvika (offentlig kart) og Nælviken (matrikkel). Gårdsnavnet er bruksnavn til bruksnummer 1, 2, 3 og 4.

Navnet er også benyttet som grendenavn. Grendenavnet har to godkjente skrivemåter: Nerdvika og Nelvika.

 

Publisert 24.05.2017
Adressenummer

Adressenummer ligger nå i web-kart tilgjengelig for innsyn. Innbyggere kan nå gå inn i planen og se hvilken vei de er tilknyttet, hvilket adressenummer de er tildelt, samt om riktig antall enheter er opprettet på boligen / eiendommen. 

Høringsperiode 11.5.17 - 5.6.17

Publisert 27.04.2017
Veiholmen - adressetilleggsnavn

Veiholmen som adressetilleggsnavn er nå vedtatt i Smøla formannskap.

Formannskapet har med dette gjort alle vedtak i adresseringsprosjektet.

Publisert 21.02.2017
Veiholmen - adressetilleggsnavn

Høringsperiode 16.2.17 - 16.4.17

Veiholmen som felles adressetilleggsnavn for hele området legges med dette ut på høring.

 
Publisert 13.02.2017
Smølaveien

Det meddeles at Smøla formannskapet i sak PS 21/17, den 7. februar 2017, gjorde  sitt første vedtak i adresseringsprosjektet. 

Vedtaket omfatter at Smøla kommune tar ut navnesak for å få Nelvik som vedtatt skrivemåte og at Veiholmen blir felles adressetilleggsnavn for hele området. Adressetilleggsnavnene Været, Ytter Innveien og Inner Innveien er dermed tatt ut av rådmannens innstilling og felles navn Veiholmen forberedes til ny høring.
Øvrige navn ble vedtatt som tilrådd.
Fant du det du lette etter?