Adressering - veiadresser i Smøla kommune

Skolgården Veiholmen - Klikk for stort bilde

Smøla er igang med veiadresseringsprosjektet.

I forbindelse med innføring av veiadresser på Smøla ønsker vi forslag på veinavn. Alle bygninger som skal brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet, skal få veiadresse med husnummer(adressenummer). I tillegg til veier vil enkelte øyer få adressenavn. Etter matrikkelloven er det kommunen som fastsetter offisiell adresse.

 

Publisert av Anita Martinsen. Sist endret 26.10.2016 15:18
Aktuelt - Veiadresser Smøla
Publisert 27.04.2017
Veiholmen - adressetilleggsnavn

Veiholmen som adressetilleggsnavn er nå vedtatt i Smøla formannskap.

Formannskapet har med dette gjort alle vedtak i adresseringsprosjektet.

Publisert 21.02.2017
Veiholmen - adressetilleggsnavn

Høringsperiode 16.2.17 - 16.4.17

Veiholmen som felles adressetilleggsnavn for hele området legges med dette ut på høring.

 
Publisert 13.02.2017
Smølaveien

Det meddeles at Smøla formannskapet i sak PS 21/17, den 7. februar 2017, gjorde  sitt første vedtak i adresseringsprosjektet. 

Vedtaket omfatter at Smøla kommune tar ut navnesak for å få Nelvik som vedtatt skrivemåte og at Veiholmen blir felles adressetilleggsnavn for hele området. Adressetilleggsnavnene Været, Ytter Innveien og Inner Innveien er dermed tatt ut av rådmannens innstilling og felles navn Veiholmen forberedes til ny høring.
Øvrige navn ble vedtatt som tilrådd.
Publisert 03.11.2016
veiskiltsaetran.jpg

 Høringsperiode 1.11.16 - 1.1.17

Innspill og merknader som er kommet inn etter høringsperioden 29.6-29.8.2016 er gjennomgått av Navneutvalget.

Nye og justerte forslag legges med dette ut på høringen, samt sendes til Stedsnavntjenesten for Midt-Norge.

Publisert 26.08.2016
Skjermbilde.PNG

Høringsfristen er nå utgått!

Høringsperiode 29.6 - 29.8

Navneutvalget har nå gjennomgått merknader og forslag som har kommet inn på veinavn i Smøla kommune.

Før navneutvalget legger fram sine forslag til adressenavn for formannskapet, som er navnemyndighet i kommunen, skal de legges ut på høring. Forslagene sendes også til Stedsnavntjenesten for Midt-Norge for uttale.

Etter høringen vil navneutvalget behandle de merknader/innspill som er kommet inn før saken legges frem for behandling i formannskapet.

Publisert 28.06.2016

Gårdsnavnet til gårdsnummer 22 i Smøla kommune har to godkjente skrivemåter i offentlig bruk: Skjelberg og Skjølberg. Gårdsnavnet er bruksnavn til bruksnummer 1 og 5.

Fant du det du lette etter?