Byggesaksbehandling

Enheten Bygg og forvaltning har hovedansvaret for saksbehandling, veiledning og tilsyn i forhold til plan- og bygningsloven.

Søknad om vann- og avløpstilknytning behandles i enheten Teknikk, vakt og beredskap.
 

Søknader som sendes elektronisk, sendes til: 
postmottak@smola.kommune.no

Bygg uten å søke

Tiltak på egen eiendom kan være søknadspliktig. Men fra 1.juli 2015 kan du blant annet sette opp en garasje på inntil 50kvm eller et tilbygg på 15kvm uten å søke først.
 
Forenkling av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får samtidig mer ansvar.
Du må selv sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med regelverket.
 
"Må jeg søke? Hva slags type bygg kommer innunder de nye reglene? Hvor stort kan jeg bygge? Skal naboen varsles?"
.....og mange andre spørsmål får du svar på ved å bruke Direktorat for byggkvalitet (DiBK) sin veiviser.
Prøv veiviseren: Bygg uten å søke
Er du i tvil - ta kontak med oss!

 

Søknadsplikt og byggesaksbehandling

I lenken finner du veiledning til søkeprosessen og hvilke skjema du skal benytte :
 
 
Søknader som ikke kan behandles etter delegert fullmakt behandles
Dispensasjonssøknader må til vedtaksbehandling i Smøla Formannsskap.
 
 
Les mer: 
Sist endret 15.02.2017 09:39
Fant du det du lette etter?