Renovasjon

Henvendelser bes rettet til Teknisk, vakt og beredskap, tlf. 71544653

Bilde av søppeldunk - Klikk for stort bilde I Smøla kommune er renovasjonsordningen for husholdninger basert på at abonnentene benytter 2-dunksystemet. Her kan abonnentene sortere ut papp og papir, samt drikkekartonger til den blå dunken, og restavfall til den grå dunken. Innsamlingen av avfall gjennomføres både ved såkalt henteordning og bringeordning.

Vestsiden renovasjonskalender 2017 (PDF, 160 kB)

Østsiden renovasjonskalender 2017 (PDF, 160 kB)

Last ned App fra NIR

 

Henteordning

Restavfall, papir og plast hentes hjemme hos husholdningene. Plasten skal være rengjort og leveres i egne plastsekker. Sekker distribueres av Smøla kommune eller kan hentes på publikumssentret.
 
  - Restavfall (grå dunk) - hver 14. dag på vinteren og hver uke om sommeren.
  - Papir/papp/drikkekartong (blå dunk) og plast - 1 gang pr. måned. 
  

Bringeordning

Glass- / metallemballasje bringes av abonnentene selv til kommunens returpunkter:
  - Hottranklakken
  - Hopen
  - Dyrnes
  - Steinsøya
  - Straumen
I tillegg står det glasscontainer på Nyjorda og Verkjen.
 

Kildesortering

Farlig avfall leveres til miljøstasjonen, som ligger hos Br. Sætran på Sætran.
Avfall som hagemøbler, madrasser, bygningsavfall, kaffeservise og tomme malingsbokser leveres på Sætran. Dersom det er malingsrester i boksen, får du levert dette gratis til Veglo ved neste oppsamlingsrunde. 
Elektriske artikler skal IKKE settes i returpunktene! Disse leveres gratis til miljøstasjonen.
 
Er du i tvil om sorteringen? Se vår sorteringsveileder.
 

Hytterenovasjon/fritidsboliger

Fritidsboliger skal levere avfall til returpunkter som er satt opp på Hottranklakken, Hopen, Straumen og Dyrnes. I tillegg til disse punktene er det også satt ut enkeltvise renovasjonsdunker rundt om i kommunen. Dunkene er merket med hytterenovasjon og skal kun brukes av de som har fritidsboliger / hytter.
Renovasjonskalenderen er kunngjort på kommunens hjemmeside, og distribuert i postkassen til eiere med fast postadresse i kommunen.
For de som ønsker plastsekker for returplast, fås dette ved henvendelse til publikumssenteret.
Sekkene må settes frem ved veien på hentedagen. Se renovasjonskalender 2017
 

NIR

Smøla kommune er medlem av Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap (NIR).

I dag består NIR av i alt 9 medlemskommuner. Vi håndterer restavfallet til ca. 61 000 innbyggere og administrerer flere avtaler om gjenvinning av avfall fra medlemskommunene.

I 1999 vokste selskapet til dagens 4 ansatte.

Vi i NIR jobber for å utnytte ressursene i avfallet ditt på best mulig måte både økonomisk og miljømessig. NIR leverer hovedsaklig restavfallet for Smøla til Ålesund og Tafjord Kraft. 

Publisert av Bjarne Bekken. Sist endret 07.02.2017 13:02
Fant du det du lette etter?