Åpne data

 Hvorfor åpne data?

  • Effektivisering og innovasjon: Gjennom åpne data deles kunnskap både i og på tvers av offentlig og privat sektor. Deling av offentlige data legger til rette for mer samordning og kreativitet.
  • Næringsutvikling: Fritt tilgjengelige data skaper et nytt marked i form av applikasjoner og nye tjenester som inneholder offentlig informasjon.
  • Demokratisering: Med åpne data gis innbyggerne lettere tilgang til beslutningsgrunnlag og prioriteringer i offentlig sektor. En slik åpenhetskultur inkluderer et bredere publikum i de politiske prosessene.
  • Gjennomsiktighet: Med åpne data gis alle bredere innsikt i offentlige prosesser. Dette kan bidra til å styrke tilliten til offentlig sektor og det politiske systemet.
Smøla kommune tilgjengeliggjør etterhvert flere dokumenter i Excel-format.
Når exel-filen er åpnet, kan man velge å lagre som CSV-fil. CSV-filer er data som er semikolonseparert og er et format som kan deles på tvers av ulike teknologiske plattformer.
Datasettene er gjort tilgjengelige under Norsk lisens for offentlige data NLOD v1.0.
 

Åpne data

Publisert av Anita Martinsen. Sist endret 22.01.2016 09:36
Fant du det du lette etter?