Smølas kommunevåpen - "I rødt to flygende måker i sølv"

Smøla kommunes kommunevåpen (Smøla kommune) - Klikk for stort bildeSmøla kommunes kommunevåpen (Smøla kommune) Smøla kommunes våpen ble godkjent ved kgl. resolusjon10.03.89.

Smøla kommunes våpen er "I rødt to oppflygende sølv måker".

Smøla kommunes flagg er "I rødt to oppflygende hvite måker".

 

Forskrifter for Smølas kommunevåpen ble vedtatt i Smøla kommunestyre den 21. juni 1989, sak 63/89.
 

Gjennom forskriftene legges det klare føringer for bruken av kommunevåpenet: Som hovedregel kan våpenet bare brukes av kommunens administrasjon og kommunens institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon. Våpenet må ikke brukes slik at det kan se ut som privat kjennetegn, og private kjennetegn kan heller ikke sammenstilles med våpnet.

Smøla formannskap kan gi tillatelse til å bruke våpnet

- på souvenirgjenstander av høy kvalitet
- til jakkemerke, bordflagg o.l.
- i merke for stemne og landsmøte når slike blir arrangert i Smøla.
- til pryd på skip av høy standard
- på gaveartikler

I alle tilfelle må særskilt søknad sendes formannskapet sammen med prøve eller nøyaktig tegning med forklarende tekst.
 

 

 

Publisert av Magne Gjernes. Sist endret 25.04.2017 09:21
Fant du det du lette etter?