Psykisk helsearbeid

Besøksadresse:
Smøla Helsesenter, Straumen
 
Postadresse:
Pb 34
6571 Smøla
 
Åpningstid

Åpent hverdager mellom 08.00-15.30.

Ved øyeblikkelig hjelp eller hvis du har behov for hjelp utenom kommunens åpningstid, må du ta kontakt med legevakt.

 
 
 
 
Psykisk helsearbeid i Smøla kommune

Psykisk helsearbeid er en del av det kommunale helsetjenestetilbudet for barn, unge og voksne.

Tilbud for deg som opplever krise, psykiske helseutfordringer, psykisk sykdom og/eller rusproblematikk.

Psykisk helsearbeid arbeider både med forebygging, behandling og koordinering, og har som hovedfokus å styrke den enkeltes opplevelse av mestring.

Tjenesten inngår i tverrfaglig samarbeid som omfatter barn, unge og voksne.

For å få tjenesten må du være bosatt eller oppholde deg i kommunen.

Tjenesten er gratis.

 
Kontaktinformasjon

Du kan ta kontakt selv eller du kan henvises av lege eller andre instanser. Ved henvendelse tilbys det rask hjelp i form av en vurderingssamtale/ førstegangssamtale.

 

Hjelpetel.:  Mental Helse : 116 123        Kirkens SOS:  815 33 300

                     Bekymringstelefon, Voksne for barn : 810 03 940

                     Nordmøre krisesenter: 71 67 62 33

Publisert av Anita Martinsen. Sist endret 03.06.2015 10:47
Fant du det du lette etter?