Tilskudd til drenering og SMIL-midler - 2. gangs utlysning

Storfe på beite (Wigdis Wollan) - Klikk for stort bilde

Det blir en 2. gangs utlysning på SMIL- og dreneringstilskudd da det er igjen midler etter 1. runde med tildelinger

Søknadsfristen fastsettes til 20. august.

 
Hvem kan søke om SMIL-midler?

Søkere må være berettiget produksjonstilskudd for å kunne få tilskudd.

Søknaden sendes til Smøla kommune, postboks 34, 6570 Smøla.

Vedlegg til søknad:

  • Kart/foto
  • Plan med beskrivelse
  • Evt. avtaler (jordleie mv.) med andre grunneiere/naboer.

Husk å fylle ut alle nødvendige felt i søknaden.

 

Hvem kan søke om tilskudd til drenering?

Foretak som eier eller leier jordbruksareal, kan søke tilskudd. For planerte arealer kan det gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

Søknaden sendes til Smøla kommune, postboks 34, 6570 Smøla

Vedlegg til søknad:
  • Plan for drenering
  • Kart
  • Miljøvurdering av tiltaket

Disse skjemaene finner du sammen med søknaden på Landbruksdirektoratet sine sider.

NB! Søknaden vil ikke bli behandlet før alle nødvendige vedlegg er lagt ved

 

Publisert av Anita Martinsen. Ansvarlig Oda A. Kvisberg. Sist endret 12.06.2017 09:58
Fant du det du lette etter?