Du kan forhåndsstemme fra torsdag 10. august

Valgurne forhåndsstemmer - Klikk for stort bilde

Fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september kan du forhåndsstemme ved kommunens publikumssenter i 1. etasjen på rådhuset til Stortings- og Sametingsvalget 2017. 

Våre åpningstider er:  Mandag - fredag   08.00 - 15.00 

                                   Lørdag 26.08.17 og 02.09.17    kl. 10.00 - 15.00

Du kan ikke stemme på nytt på valgdagen hvis du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

 

Forhåndsstemming på institusjoner

Velgere som bor på institusjon (Smøla sykehjem, Pensjonærheimen og Alderspensjonatet) får anledning til å forhåndsstemme på den enkelte institusjon lørdag 2. september.

Smøla sykehjem            kl. 14.00 – 15.30

Smøla pensjonærheim  kl. 15.40 – 16.30

Smøla alderspensjonat kl. 17.00 – 18.00

 

Søke om å stemme hjemme (ambulerende stemmegivning)

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kommer deg til forhåndsstemmelokalet eller til stemmelokalet på valgdagen, kan du søke om å forhåndsstemme hjemme. Frist for å søke om dette er onsdag 6. september. Send søknaden på e-post til postmottak@smola.kommune.no eller som brev til Smøla valgstyre, postboks 34, 6570 Smøla.

Søknaden må inneholde navn, telefonnummer, adresse og personnummer. Dersom du får innvilget søknaden, kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg torsdag 7. september og mottar stemmen din der.

 

Sametingsvalget 
Skal du avlegge stemme i Sametingsvalget på Smøla må du forhåndsstemme. Det er altså ikke mulig å avlegge stemme i Sametingsvalget på valgdagen 11. september. Årsaken til dette er lovverkets bestemmelser om valggjennomføring i kommuner der det er færre enn 30 manntallsførte i Sametingets valgmanntall.

Husk å ta med valgkort og legitimasjon 

Godt valg!

Publisert av Oddrun Skomsøy. Ansvarlig Oddrun Skomsøy. Sist endret 16.08.2017 14:42

Kommentarer

Totalt 0 stk. kommentarer.
Fant du det du lette etter?