Etablering av offentlig hjertestarterregister

Hjertestarter - skilt - Klikk for stort bilde Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) etablert et offentlig register over hjertestartere.

 

Registeret ble offisielt åpnet av helseminister Bent Høie mandag 3. april 2017. Etableringen av hjertestarterregisteret er en del av regjeringens oppfølging av NOU 2015:17 Først og fremst og den nasjonale dugnaden for å bedre overlevelse ved hjertestans og andre akuttmedisinske tilstander utenfor sykehus, "Sammen redder vi liv".

Formålet med hjertestarterregisteret er å bedre overlevelsen ved hjertestans utenfor sykehus
gjennom å bedre tilgjengeligheten til hjertestartere og redusere tiden fra hjertestans inntreffer
til pasienten er tilkoblet hjertestarter. Det primære bruksområdet for registeret er å sikre at
landets AMK-sentraler har en oppdatert oversikt over tilgjengelige hjertestartere. På denne
måten kan AMK-operatørene gi innringer anvisning på hvor nærmeste hjertestarter befinner
seg. Sekundært anser vi at registeret vil kunne gi publikum mulighet for å gjøre seg kjent med
hvor nærmeste hjertestarter befinner seg i deres nærområde.

Registreringsløsningen for hjertestarterregisteret ivaretas av NAKOS og er lagt til web-siden
www.113.no som også gir oversikt over tilgjengelige hjertestartere i Norge i en egen
kartløsning. Mer informasjon om opplæring, bruk/vedlikehold av hjertestartere og relaterte
medisinske forhold kan finnes på Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) sin informasjonsside

En forutsetning for at registeret skal virke etter sin hensikt er at alle hjertestartere som er
tilgjengelig for publikum blir registrert i registeret. Vi anmoder derfor landets kommuner om å
registrere sine hjertestartere i hjertestarterregisteret. Dette vil typisk kunne være hjertestartere
som er tilgjengelige i lokale legekontorer, sykehjem, helsestasjoner, brannstasjoner,
skoler, idrettshaller/svømmehaller, rådhus og kontorlokaler osv.

 

Hjertestarter - Klikk for stort bilde

Publisert av Anita Martinsen. Ansvarlig Helsedirektoratet. Sist endret 24.05.2017 08:10
Fant du det du lette etter?