Søk om tilskudd fra kommunalt næringsfond!

Kommunalt næringsfond smøla 2017 - Klikk for stort bilde

Har din bedrift gode utviklingsprosjekter?

Du kan søke om utløsende midler fra kommunalt næringsfond. Fondet skal brukes til å styrke nyskaping og næringsutvikling i kommunen.

Nyetablerere, kvinner, unge og innvandrere oppfordres spesielt til å søke om midler fra kommunalt næringsfond.

Søknadsfrist: 03. november 2017
 

 

Generelle kriterier:

Næringsfondet kan brukes både til bedriftsretta utviklingstiltak og til tilretteleggende tiltak i regi av kommunen eller andre organisasjoner.
Tiltaket må være tidsavgrenset.
Det kan ikke gis støtte til ordinær drift og den skal ikke være av et slikt omfang at det kan oppfattes som konkurransevridene.

Spørsmål rettes til Einar Wikan pr. epost eller på telefon 71 54 00 80

Søknad skal inneholde bakgrunn for prosjektet, presise og realistiske mål, oversikt over aktiviteter med fremdriftsplan, budsjett med kostnadsoverslag samt finansieringsplan og oversikt over mottatt offentlig støtte de siste tre årene.

Søknad registreres elektronisk på www.regionalforvaltning.no


Kun foretak registrert i Smøla kommune kan søke. Merk: Søknader blir offentlig tilgjengelig med mindre annet er avtalt i forkant.

Fullmakt til lokal saksbehandling er gitt Smøla Nærings- og kultursenter KF. Behandling av søknader skjer to ganger årlig.

Søknadsfrist for høsten er 03. november 2017

Les gjennom retningslinjene for kommunale næringsfond (PDF, 561 kB) (PDF, 129 kB)før du søker.

Publisert av Anita Martinsen. Ansvarlig Einar Wikan. Sist endret 09.06.2017 11:28
Fant du det du lette etter?