Her kan du stemme

I forhåndsstemmeperioden fra 10. august til og med 08. september kan du stemme ved publikumssenteret i rådhuset på Hopen.

Du kan avgi stemme i valgfritt stemmelokale i Smøla kommune på valgdagen.

Stemmesteder på valgdagen (valgting):

 

Stemmekrets Stemmested Åpningstider
04 Innsmøla Gurisentret - Edøya

10.00-20.00

08 Vestsmøla Vestsmøla samfunnshus Dyrnes - Vestibylen  10.00-20.00
10 Nordsmøla Smølahallen - Hopen  10.00-20.00

 

Stemme i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet har mulighet til å forhåndsstemme (fra 1. juli til 1. september) hos utenriksstasjoner eller stemmemottakere som er oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard og av Valgdirektoratet. Slik stemmer du i utlandet, på Svalbard og på Jan Mayen.

Forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner

Det blir anledning til å stemme ved Smøla sykehjem og Smøla alderspensjonat.

Smøla sykehjem: tirsdag 05. september, kl. 13.00 - 14.00

Smøla Pensjonærheim: tirsdag 05. september, kl. 14.30 - 15.30.

 

Husk legitimasjon! 

Du må ha med legitimasjon for å stemme. Som legitimasjon godtas vanlige identifikasjonspapirer med navn, fødselsdato og bilde, som for eksempel pass, bankkort og førerkort. Valgkort er ikke nødvendig for å stemme, men det kan gå raskere om du tar det med.