Kommunereformen - lokal prosess i Smøla kommune

Dyrnes - Klikk for stort bilde Regjeringen har satt i gang en omfattende kommunereform. Stortingsflertallet har sluttet seg til opplegget, som betyr at alle kommuner våren 2016 skal gjøre vedtak om eventuelle sammenslåinger. Regjeringen har satt seg mål om å gjøre de nødvendige vedtakene i inneværende stortingsperiode, noe som kan gi nye kommunegrenser fra 2020.

Også Smøla kommune er pålagt å gjøre en vurdering av framtidig kommunestruktur. Det som har skjedd så langt er følgende:

Styringsgruppa har blant annet ansvar for at ulike problemstillinger blir godt nok utredet, og at innbyggernes behov for informasjon og involvering blir ivaretatt gjennom prosessen.

Framdriftsplanen er nokså stram. Arbeidet er i gang og omfatter blant annet folkemøte 10. februar.

På denne sida vil det fortløpende bli lagt ut informasjon i form av artikler, dokumenter og eksterne linker.

Har du innspill til reformen eller spørsmål om prosessen kan disse rettes til ordfører Roger Osen

på tlf. 715 44 611 eller på e-post roger.osen@smola.kommune.no

 

Kommunestyrevedtak
 
Andre dokumenter
 
Felles kommuneutredning for Nordmøre
 
 

Innbyggerundersøkelser

Innbyggerundersøkelser - internettbasert (PDF, 6 MB)

Eksterne linker

Distriktssenteret.no - informasjon, eksempler og erfaringer
Nykommune.no - informasjon og sammenligningsverktøy
Regjeringen.no - om kommunereformen
Orkideportalen.no - kommunereformen
Publisert av Anita Martinsen. Sist endret 15.12.2016 14:38
Fant du det du lette etter?