Praksiskandidater

Dersom du har mye arbeidserfaring, men mangler dokumentasjon, kan du likevel ta fag- eller svennebrev.

En praksiskandidat er en privatist i yrkesfag med yrkespraksis, men som mangler teori for å få fag-/ svennebrev. 

Du kan gå opp til fag- eller svenneprøve hvis du har:

  • dokumentert minst 25% lengre relevant praksis enn vanlig læretid i videregående opplæring, vanligvis fem år.
  • bestått teorieksamen for praksiskandidater

Praksisen må være allsidig og dekke de viktigste målene i fagets læreplan. Les mer om praksiskandidatordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Kontakt fagopplæringskontoret i ditt fylke for å få vurdert din realkompetanse. I særtilfeller kan fylket godkjenne kortere praksis. 

Som praksiskandidat er du fritatt for kravet om bestått i fellesfag for å kunne ta fag- eller svenneprøve. Du må imidlertid ta en eksamen for praksiskandidater før du kan gå opp til fag- eller svenneprøve. Eksamen arrangeres to ganger i året.