Plan - Bygg/kart - Eiendom

Bygg3 - Klikk for stort bilde

Meny:

Skjema
Veiledning - video
Veiadresse
Kart og eiendomsinformasjon
Kulturminner og bevaring

 

Det er stor aktivitet både på plan-, eiendom- og byggsiden i Smøla kommune.  Med et omfattende lovverk i stadig endring og med høy aktivitet i kommunen utfordres kommunen hver dag.  

Smøla kommune er bl.a. satt til å utføre oppgaver etter Plan- og bygningsloven.  Lovens formål er å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.  Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Loven forventer at det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.  Videre må kommunen samarbeide med andre offentlige myndigheter og innhente uttalelse i spørsmål som hører under vedkommende myndighets saksområde.

Med omfattende lovverk i stadig endring hvor alle skal forsøkes ivaretatt, skjer det av og til at ikke alle kan få det de ønsker seg i en slik at ledning kan man benytte anledningen til å klage.  I andre tilfeller kan det være at man tar en sjans eller man trodde at det var greit, og tiltaket kan da dessverre være ulovlig.  Uansett situasjon har du nedenfor anledning til å gi oss tilbakemelding.

 

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 71 54 46 54
Mobil 918 02 271
Slawomir Zielinski
Landmåler
E-post
Telefon 71 54 46 55
Helge Nyhamn
Planlegger
E-post
Telefon 71 54 46 42
Leif Arne Mo
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 71 54 46 00
  • Mandager, Tlf: 71 54 46 19
  • Tirsdag - Fredag, Tlf: 71 69 92 36

Åpningstider

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 1200 - 1500, mandag til fredag, etter avtale.