Ansattoversikt


Smøla Nærings- og kultursenter KF

Ansatte i avdelingen Smøla Nærings- og kultursenter KF
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 54 26 00 919 10 519
Gurisentret
Fung leder kurs og kompetanse 901 45 532
Kjersti Andersen
Driftsleder Gurisentret 952 19 008
Adjunkt
Daglig leder 971 03 906
Gunnlaug Kristiansen
Kafé-ansvarlig 71 54 26 00
Avdelingsleder Kurs og kompetanse 971 12 083
Eli  Reistad
Trainee 919 50 519
Sanna Eriksson Ryg
Kulturrådgiver 979 86 532
Laila Skaret
Næringsrådgiver 995 36 595
Einar Wikan