Ansattoversikt


Smøla barnehage

Ansatte i avdelingen Smøla barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vestsideveien 2565 902 61 770 902 70 438
Trettnesveien 8 71 54 12 81 902 08 691
Nyjordsveien 1387 71 54 02 73 900 62 681
901 73 496 902 69 757
Førskolelærer 71 54 02 73 900 62 681

96043144

Unni Edinsen
Assistent 902 61 770
Lærling 71 54 02 73 900 62 681
Bjørg Agnes Edvardsen Iversen
Førskolelærer 901 73 496

95424140

Assistent 901 73 496
Fagarbeider 902 61 770

45275479

Enhetsleder/styrer barnehage 902 70 619
Laila Hopshaug
Styrer Innsmøla barnehage 71 54 12 81 902 08 691
Førskolelærer 902 61 770

48053067

Kristin Kanestrøm
Fagarbeider 901 73 496

97711431

Johanne  Knutsen
Lærling 902 61 770
Fagarbeider / Førskolelærer 901 73 496

97686852

Turid  Kvammen
Lærling 902 61 770
Styrer Nordsmøla barnehage 71 54 02 73 900 62 681
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681
Karianne Nielsen
Assistent 902 61 770
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681

95430819

Karoline Klinge Osen
Fagarbeider 71 54 12 81 902 08 691

92438659

Hanne E. Rokstad
Fagarbeider 71 54 02 73

45473762

Ingrid Elfrida Rokstad
Fagarbeider 71 54 12 81 902 08 691

98065655

Fagarbeider 902 61 770

97661909

Brit Hatmosø Roksvåg
Styrer Brattvær barnehage 902 61 770
Ann Solveig L.  Sivertsen
Assistent 901 73 496

48242782

Sissel Kaja Sivertsen
Førskolelærer 902 61 770
Fagarbeider 902 61 770

97001830

Førskolelærer 71 54 02 73 900 62 681
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681

99234113

Miljøterapeut i førskolelærerstilling 71 54 12 81 902 08 691

41219176

Eli  Torgnes
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681
Linda  Torvik
Førskolelærer 71 54 12 81 902 08 691

98034992

Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681