14. August. Ny midlertidig hovedinngang for Smøla Pensjonærheim og fotklinikken

Fra og med mandag 14. August vil Smøla Pensjonærheim og fotklinikken ta i bruk ny hovedinngang.

På grunn av byggeaktivitet vil et stort område på fremsiden av sykehjemmet bli stengt.

Besøkende til Smøla pensjonærheim og til fotklinikken må kjøre rundt sykehjemmet. Ny midlertidig inngang er på baksiden av "glassgangen." OBS! Redusert parkering. Ferdsel for beboerne ivaretas.

Besøkende til distriktstannhelsetjenesten: uendret adkomst, inntil videre.