17.03.20 Koronavirus - Hanskebruk og smittestoffer

Vi har fått tilbakemelding om at det er satt spørsmålstegn til at hjemmesykepleien ikke bruker hansker ved for eksempel utlevering av medisiner og mat.  Vi forstår godt at folk blir bekymret i disse dager.

Men: Hansker erstatter ikke god håndhygiene.  Når man har på seg hansker, og deretter berører en uren flate med smittestoffer vil hansken være forurenset. Det er ikke vanlig hverken å vaske eller sprite hender med hansker på.

«Bruk av hansker kan gi helsepersonell en opplevelse av redusert smitterisiko for egen person, og studier viser at bruk av hansker reduserer etterlevelse av håndhygieniske anbefalinger, FHI»

Helsepersonell og andre som utfører tjenester til hjemmeboende som mottar tjenester, samt beboere i sykehjem er godt kjent med retningslinjer for god håndhygiene og smittebegrensende tiltak. Det dreier seg først og fremst om god håndvask, og i tillegg benyttes spritvask der det ikke er håndvask tilgjengelig. 

Kontaktinformasjon

Inger-Lise Lervik
Enhetsleder Helse og omsorg
E-post
Telefon 902 36 727