Stikk UT! sesongen starter 1. mai

Kunngjøring - egengodkjenning av reguleringsplan for Dampleia Næringsområde

Smøla kommunestyre har i møte den 4. april 2019 sluttbehandlet/egengodkjent reguleringsplan for Dampleia Næringsområde.

Høring og o.e. - Gnr 048/003 ReguleringsplanDyrnesenga boligområde 2.gangs behandling

Smøla formannskap vedtok i møte den 26.03.2019, utv.nr. 29/19, at reguleringsplan Dyrnesenga Boligområde GBnr. 48/3 legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan og bygningsloven § 11-14. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og §12-11, jfr. også §12-10.

Vannavstenging Lervika-Rosvoll-Rangneset

  Grunnet vedlikeholdsarbeide vil vannet bli avstengt på strekningen Lervika-Rosvoll-Rangneset, i morgen 6. mars. Tidspunkt: 12 - 13

Kulturprisen

kulturprisen 2019 ble tildelt Eva Peggy Stensønes  

Er du registrert på feil adresse?

  Meld fra om adresseendring.

Stille liste til valget 2019

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i.

Smøla rådhus - åpningstider for 2019

Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00 NB! Telefontid kl. 09.00 - 14.00 Alle ansatte kan nås på direkte-nummer (se fanen "Kontakt oss" - velg finn en ansatt)

Pass på at vannet ikke fryser - enkle forhåndsregler kan gi store besparelser!

Hvis vannet fryser i et lukket rørsystem, fører det som regel til at vannrørene sprenges når isen smelter igjen. Dette kan medføre at vannrør sprekker og kan gi store vannskader i huset. Som oftest skjer dette i kalde kjellere.

Pass på at vannet ikke fryser - enkle forhåndsregler kan gi store besparelser!

Hvis vannet fryser i et lukket rørsystem, fører det som regel til at vannrørene sprenges når isen smelter igjen. Dette kan medføre at vannrør sprekker og kan gi store vannskader i huset. Som oftest skjer dette i kalde kjellere.

Tur-året 2018 - felles avslutning 6. desember

Velkommen til en hyggelig markering Dag: torsdag 6. desember Tid: kl. 16.30 Sted: Ved Smøla folkebibliotek

Offentlig ettersyn og høring - Dyrnesenga boligområde

Smøla formannskap vedtok i møte den 18.9.2018 at reguleringsplan for Dyrnesenga boligområde legges ut til offentlig ettersyn og høring iht plan- og bygningslovens §11-14. Vedtaket ble fattet med medhold i plan- og bygningslovens §5-2 og §12-11, jfr. også §12-10.  

Stikk Ut!

Vi nyter for tiden det fine høstværet på Nordmøre og minner om at man kan gå Stikk Ut! turer helt frem til 31. oktober.

Innkjøp av jodtabletter

Kommunen har fått oversendt følgende informasjon fra Fylkesmannen

Bestille legetime og fornye resept via HelseRespons

Det er fortsatt mulig å bestille legetime og fornye av resept på nettsiden  smolalegekontor.no  og på  appen HelseRespons .

Tidligjakt på grågås starter 26. juli.

Tidligjakt på grågås starter 26. juli.

Planlegger dere bryllup? - Søk om prøving av ekteskap digitalt.

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.

Søk om støtte fra kommunalt næringsfond

Har din bedrift gode utviklingsprosjekter? Du kan søke om utløsende midler fra kommunalt næringsfond. Fondet skal brukes til å styrke nyskaping og næringsutvikling i kommunen. Nyetablerere, kvinner, unge og innvandrere oppfordres spesielt til å søke og vil bli prioritert. Søknadsfrist for våren 2020:

Send oss brev og dokumenter som eDialog

Smøla kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Kulturmidlene - Nye retningslinjer

Møtet i Livsløpsutvalget 19. oktober 2017 behandlet nye retningslinjer for kulturmidlene.