Innkjøp av jodtabletter

Kommunen har fått oversendt følgende informasjon fra Fylkesmannen

Bestille legetime og fornye resept via HelseRespons

Det er fortsatt mulig å bestille legetime og fornye av resept på nettsiden  smolalegekontor.no  og på  appen HelseRespons .

Tidligjakt på grågås starter 26. juli.

Tidligjakt på grågås starter 26. juli.

Planlegger dere bryllup? - Søk om prøving av ekteskap digitalt.

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.

Søk om støtte fra kommunalt næringsfond

Har din bedrift gode utviklingsprosjekter? Du kan søke om utløsende midler fra kommunalt næringsfond. Fondet skal brukes til å styrke nyskaping og næringsutvikling i kommunen. Nyetablerere, kvinner, unge og innvandrere oppfordres spesielt til å søke og vil bli prioritert. Søknadsfrist for våren 2020:

Send oss brev og dokumenter som eDialog

Smøla kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Kulturmidlene - Nye retningslinjer

Møtet i Livsløpsutvalget 19. oktober 2017 behandlet nye retningslinjer for kulturmidlene.