Bredbåndsutbygging

NEAS bygger ut høyhastighetsbredbånd på Veiholmen i sommer. Smøla kommune jobber videre i arbeidet med å få finansiert og bygd ut bredbånd til flere områder på Smøla.  

Etter søknadsprosess i 2018 fikk Smøla kommune tildelt statlige midler til utbygging av bredbånd på Veiholmen. Etter offentlig anbudsrunde er det NEAS som vil gjennomføre utbyggingen. Prosjektet har en utbyggingskostnad på ca 10 mill kroner der statlige Nkom-midler utgjør 4,1 mill og midler fra Smøla kommune utgjør kr 1,9 mill.  

Arbeidet starter nå i sommer, og det er forventet at de første installasjonene kan gjøres i november.  NEAS vil sørge for god informasjon i tiden som kommer. 

Smøla kommune har søkt på nytt om statlig tildeling for utbygging av høyhastighetsbredbånd for områder som ikke er bygd ut. Det forventes avklaring på dette september 2019. Det har vært høringsrunder med stor respons fra innbyggere og næringsliv. Smøla kommune berømmer responsen som er vist fra alle som har gitt høringssvar. Det er svært viktig i det arbeidet som gjøres både for faktainformasjon og for å bekrefte viktigheten av å få bredbånd til alle.