Covid-19 vaksinering på Solhov

Vaksinering mot Covid-19 foregår på Solhov ungdomshus på Straumen.

Gateadresse: Straumaveien 15

Det er nå gitt tilbud om Covid-19 vaksine enten via tlf eller sms til alle personer over 18 år i Smøla.

Den nye timen skal bekreftes med navn (du må svare på meldingen)

Fra uke 33 vil all vaksinering foregå på Solhov.

Vaksinering utføres hovedsakelig på onsdager og/eller torsdager.

 

 

Dersom det er personer som:  

  • ikke har fått beskjed
  • er ny-tilflyttet
  • tidligere har avventet/takket nei, men  som vil gjerne ha vaksine  

Ta kontakt på sms til 903 65 162