Endret åpningstid - Smøla Lensmannskontor

Gjelder uke: 7

I uke 7 flyttes åpningsdagen til tirsdag 11.02.2020

Kontoret er åpent fra kl. 09.00 - 15.00