Endring i fødselshjelp-tilbudet i Nordmøre og Romsdal

Driftssituasjonen ved fødeavdelingane i Kristiansund og Molde er så krevende at ledelsen ved avdelinga iverksetter midlertidige tiltak for å trygge tilbudet til pasientene. Fram til nyttår vil begge avdelingene være åpne for fødende på ukedager, men fire helger vil Kristiansund og Molde veksle på å tilby fødselshjelp.
Endringen trådte i kraft fredag 15.nov.

Barselomsorg tilbys ved begge sykehusene, som normalt.

Uke

Kristiansund Molde
47 Helgestengt, men åpen for barselomsorg Åpen
48 Åpen Åpen
49 Åpen Åpen
50 Åpen Åpen
51 Stengt 20. - 27.12.19, men åpen for barselomsorg Åpen
52 Åpen Stengt 27.12. - 03.01.20, men åpen for barselomsorg

Helgestenging gjelder fra fredag kl. 18.00 til mandag kl. 08.00

Begge fødeavdelingene vil ha bemanning i helgene og vil ha gynekolog i vaktberedskap som normalt. I helgene vil gravide få tilbud om både ø-hjelpskontroller og trivselskontroller både i Kristiansund og Molde. Fødende vil få hjelp ved avdelinga som har åpent. Barselskvinner vil få mulighet til å flytte til sitt lokalsykehus etter eget ønske.

Helse Møre og Romsdal ønsker en god dialog og samarbeid med helsepersonell i kommunene i Nordmøre og Romsdal for å sikre at gravide og fødende får god oppfølging og hjelp. Fødende vil som normalt kontakte sin lokale fødeavdeling for å få informasjon og hjelp til oppfølging. For transport til fødested, og hjem etter fødsel, er hovedregelen for friske fødende at transport skal skje med egen bil. Etter medisinsk vurdering kan ambulansetransport rekvireres.


Ordningen med vekselvis stenging av fødselshjelpstilbudet om helgene vil fortsette frem til nyttår. Avdelingsledelsen vil deretter foreta en ny vurdering av driftssituasjonen og behovet for tiltak.
For mer informasjon, ta kontakt med:
Victoria Solheim Stormo, seksjonsleder for føde og barselsseksjonen ved Kristiansund sykehus E-post: victoria.solheim.stormo@helse-mr.no, tlf.: 711 21 813/950 93 577
Rigmor Berge Sviggum, seksjonsleder for føde og barselsseksjonen ved Molde sykehus E-post: rigmor.sviggum@helse-mr.no, tlf.: 711 21 757/481 47 261