Faktura for kommunale tjenester

I disse dager mottar du faktura fra ReMidt. Denne gjelder:

  • renovasjon   
  • slam (gebyr for tømming av septiktank).

 

NB!

Smøla kommune vil heretter fakturere for følgende kommunale tjenester: 

  • vann
  • kloakk (gebyr for kommunalt avløpsanlegg) 
  • feiing

 

Faktura fra ReMidt kommer fire ganger pr. år

Faktura fra Smøla kommune kommer 2 ganger pr. år.