Feriestenging - svømmehallen på Bakkamyra

Svømmehallen ved Bakkamyra skole feriestenges for nødvendig vedlikehold 20.12.2018.

Siste badedag før jul blir da 19.12.2018.

Svømmehallen åpner for normal drift 03.01.2019.

Mere informasjon om svømmehallen

Leie svømmehallen?