Foreldrebetaling SFO i Smøla kommune

I oppslag i Tidens Krav 2. august i år står betalingssatser for SFO omtalt. Der framkommer det at Smøla har en sats på kr. 3877,- kroner pr. mnd for helplass. Opplysningene er hentet fra Grunnskolens informasjonssystem(GSI).

Beregningen framkommer som en makspris beregnet ut fra et likt antall timer SFO-tilbud for alle landets kommuner. Det betyr at prisen som framkommer i GSI ikke samsvarer med den reelle prisen for helplass SFO i Smøla kommune.

For Smøla kommune er foreldrebetalingen satt til maksimum 2732,- kroner pr. mnd for helplass. Dette er i samsvar med Smøla kommune sitt gebyrregulativ for 2019, vedtatt i K-sak 57/18.

Kontaktinformasjon

Jørn Lie
Kommunalsjef
E-post
Mobil 995 63 267