Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner

Hvert år den 8. mai hedres de som har gjort en slik innsats. Enten de var i Tysklandsbrigaden for 72 år siden eller det var i senere operasjoner. Er du en som ikke har fått slik oppmerksomhet, eller kjenner du en, en venn, familie eller andre?

Ber om at dere går inn på linken og fyller ut skjema. Hjelp oss å hedre alle som fortjener sin medalje og takk for storsamfunnet.Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner ble innstiftet i år 2000, med tilbakevirkende kraft. Før medaljen ble innført hadde over 80 000 soldater tjenestegjort – og gjort seg fortjent til medaljen. Flere titalls tusen av veteranene har mottatt den, men mange har ennå ikke fått medalje for sin tjeneste. Er du en av de som ikke har mottatt medaljen? Eller vet du om noen som ikke har fått den?
Fyll ut skjemaet som du finner i denne lenken

Er det andre medaljer du mener du mangler kan du også bruke dette skjemaet