Fru Guri av Edøy 2020 avlyses

Klikk for stort bilde 

Lørdag 25. april gjorde kulturminister Abid Raja det klart at det vil være forbud mot arrangement med over 500 deltakere fram til 1. september. Torsdag 30. april ble det i tillegg opplyst fra regjeringen at det i begynnelsen av mai skal tas stilling til hvorvidt man kan tillate arrangementer med opptil 200 personer etter 15. juni.

Forbudene og restriksjonene som er kommet fra sentralt hold, sammen med uroen som er i befolkningen, fører til at Fru Guri av Edøy 2020 må avlyses. Beslutningen om å avlyse årets spel, ble endelig vedtatt av Smøla formannskap i dag, tirsdag 5. mai:  

«Som følge av situasjonen rundt covid 19 og retningslinjene for smittevern og sterk begrensning av samling av mennesker på en plass, avlyses Fru Guri av Edøy 2020.»

Av smittevernhensyn anbefalte også kommuneoverlege og smittevernansvarlig Håvard Bjørkly Smøla kommune å avlyse spelet.

Fru Guri av Edøy er Smølas kulturfyrtårn, og har vært det i en årrekke. Spelet eies av Smøla kommune, mens Smøla Nærings og Kultursenter KF er ansvarlig for produksjonen.
Forestillingen for 2020 var planlagt med premiere torsdag 9. juli, og øvingsstart for ensemblet 25. juni.


Store konsekvenser

Produksjonskomiteen i Fru Guri av Edøy har i sine møter drøftet ulike scenarier i lang tid, og har så lenge som mulig holdt fast på ønsket om å gjennomføre

-  Nå ser vi at dette dessverre ikke vil la seg gjøre. Fru Guri av Edøy er en stor oppsetning, og bare i skuespiller- og produksjonsstaben, er det godt og vel 120 mennesker. Med de forbud og restriksjoner som foreligger, vil en gjennomføring av spelet ikke være mulig.
I tillegg må vi også ta i betraktning en usikkerhet rundt hvorvidt folk faktisk vil ønske å delta på større arrangement så tidlig på sommeren, sier produksjonsleder Laila Skaret.

Produksjonskomiteen sier at konsekvensene ved avlysing av spelet er mange og store.
- Den sørgeligste er likevel at vi blir et fattigere samfunn, sier Laila Skaret.

- Den unike og varme historien vi ønsker å fortelle, kommer ikke ut til folk. Vi har ikke Fru Guri av Edøy å gi til publikum. Forestillingen involverer et helt lokalsamfunn og spiller en viktig rolle i vårt sosiale liv. Dette får vi dessverre ikke i år.  

Fru Guri av Edøy produserer for cirka 2,2 millioner kroner. Denne potten er satt sammen av billettinntekter, sponsormidler og offentlige tilskudd. Dette er midler som i stor grad omsettes i lokalsamfunnet vårt. Alt spelet tilfører gjennom kjøp av varer og tjenester, vil være tap for bedrifter både innen tjenester, handel, transport, overnatting og servering.

- Vi prøver nå det vi kan for å opprettholde noe. Vi er vårt samfunnsansvar bevisst, og de tjenestene vi kan bruke, benytter vi. Blant annet ser vi at vi kan opprettholde noe innen markedsføring og bygging/tilrettelegging for forestillingen i 2021.  

Digitale muligheter for Fru Guri av Edøy

Facebookkanalen SmølaPuls er blitt en viktig kanal for kulturlivet på Smøla. Siden ble etablert like før påske og har til nå hatt 25 arrangement og har fått utrolig mange følgere.

- Dette er en digital formidlingsmåte som vi nå vil prøve å bruke for å holde liv i Fru Guri av Edøy når vi ikke får vist henne frem live på scenen, sier Laila Skaret.

Det vil bli lagt opp et godt og innholdsrikt sendeskjema der både historien og fremtiden til Fru Guri vil bli produsert som sendinger inn i SmølaPuls.

Fru Guri av Edøy har alltid hatt en god blanding av statister og profesjonelle skuespiller. For 2020 er det gjort avtaler både med gamle og nye aktører om deltakelse i spelet.

- Vi har spennende navn på blokka, og vi har selvsagt kommunikasjon med skuespillerne også i den prosessen vi er i nå, sier Laila Skaret. Hun legger til at målet er å sette ensemblet for 2021 med aktørene som det er gjort avtaler med for i år. Vi skal ta igjen i 2021.

- De som følger sendingene på SmølaPuls vil få treffe både kjente og nye Guri- ansikter fremover, lover Smølas kulturleder.  

For mer informasjon og ytterligere kommentarer:
Laila Skaret, kulturleder i Smøla Nærings- og kultursenter KF
laila.skaret@smola.kommune.no mob 979 86 532


Gunnlaug Kristiansen, daglig leder Smøla Nærings- og kultursenter KF

gunnlaug.kristiansen@smola.kommune.no mob. 971 03 906   
 

Foto: Wigdis Wollan

Kontaktinformasjon

Laila Skaret
Kulturrådgiver
E-post
Telefon 979 86 532
Gunnlaug Kristiansen
Daglig leder
E-post
Telefon 971 03 906