Gjenåpning av Smøla sykehjem

Klikk for stort bildeSmøla sykehjem åpner opp for besøk fom 18.01.21.

Etter en periode med midlertidig stenging pga av økt smittetrykk både nasjonalt og lokalt, er det nå besluttet å åpne for besøk med følgende restriksjoner:

Beboere og pasienter kan få 1 besøk per dag*

Det kan kun komme to besøkende om gangen.

Besøk gjennomføres på beboerrom.

Besøket bør avgrenses til maks 1 time.

Alle besøk må avtales på forhånd for at vi skal kunne holde oversikt: Ring 71544700

Alle besøk loggføres med tanke på eventuell smittesporing

*Sykehjemmet har flere nettbrett, og vi minner derfor samtidig om at ansatte assisterer gjennomføring av digitale besøk. Ring sykehjemmet for mer informasjon på: 71544700

Smittevernregler

Besøkende bør holde 1 meters avstand og bruke munnbind. Munnbind må skaffes av den besøkende selv, men kan utleveres av personalet i «nødstilfeller».

Pårørende fra områder med høyt smittepress oppfordres til å teste seg to dager før de skal på besøk på sykehjemmet. Det er viktig at alle følger smittevernreglene selv om de har testet negativt.

Mer info: Nasjonal veileder for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger, og tiltak mot sosial isolering

Permisjon

En anbefaler ikke permisjoner ut fra sykehjemmet. Dersom beboere likevel reiser på permisjon, må en vurdere karantene og testing ved tilbakekomst.

Smittevernlege Håvard Bjørkly 18.01.2021