Høring - Aunvågen Næringsområde

Smøla formannskap vedtok i møte 30.08.22, sak 41/22, å legge "Detaljregulering for Aunvågen Næringsområde" ut på høring. Hjemmel: Pbl §§ 5-2, 12-3, 12 -10 og 12-11.

HØRINGSFRIST UTLØPT

 

Aunvågen bilde, kart  - Klikk for stort bildeAunvågen bilde

 

Formålet med planen:

Utvidelse av virksomhet: produksjonen av yngel settefisk og behov for ekstra arealer til den planlagte utvidelsen. I tillegg ønskes det å tilrettelegge tilstøtende arealer for fremtidig næringsvirksomhet. 

 

Dokumenter:

PlanID 1573-2020-0001, gnr. 53/23 og 53/2 og 55/14

Les mer om saken i kommunens innsynsløsning