Høring - Aunvågen Næringsområde

Smøla formannskap vedtok i møte 30.08.22, sak 41/22, å legge "Detaljregulering for Aunvågen Næringsområde" ut på høring. Hjemmel: Pbl §§ 5-2, 12-3, 12 -10 og 12-11.

Frist for uttalelser: 19.10.22

Aunvågen bilde, kart  - Klikk for stort bildeAunvågen bilde 

Formålet med planen:

Utvidelse av virksomhet: produksjonen av yngel settefisk og behov for ekstra arealer til den planlagte utvidelsen. I tillegg ønskes det å tilrettelegge tilstøtende arealer for fremtidig næringsvirksomhet. 

E-skjema høringsuttalelse

 

Dokumenter:

PlanID 1573-2020-0001, gnr. 53/23 og 53/2 og 55/14

Les mer om saken i kommunens innsynsløsning

Kontaktinformasjon

Lage H. Stavnesli
Planlegger
E-post
Telefon 904 74 642
Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 908 18 909

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla