Høring - Gravplassvedtekter

gravstøtte, gravminne, rose - Klikk for stort bildeRose på gravminne Frist for innspill: 23.05.22

Klikk her for å lese forslag til nye gravplassvedtekter for Smøla. (PDF, 25 kB)

Send høringsinnspill til kirkevergen@smola.kommune.no
eller til denne adresse:

Kirkevergen
Smøla kirkekontor
Rådhusveien 14
6570 Smøla

Alle kan sende innspill.