Høring og o.e. - Gnr. 013/024 - Reguleringsplan for Kveldro 1.g behandling

Smøla formannskap vedtok i møte den 26.03.2019, utv.nr. 27/19, at reguleringsplan Kveldro, GBnr. 013/024, Smøla Hytteutleie AS legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan og bygningsloven § 11-14.

Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og §12-11, jfr. også §12-10.

Frist: 20.05.2019

 

Har du merknader?

 

Dokumenter:

 •  

  Alle dokumentene er tilgjengelige for gjennomsyn i publikumssenteret.

   

  Klikk for stort bilde

   

  Vedtatt plankart i målestokk 1:1000, 

  Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er fritidsboliger, koloni-/parsellhager og en næringsdel med overnatting, spa/velvære samt småbåtanlegg.

   

Kontaktinformasjon

Liliana Ramsing
Planlegger
E-post
Telefon 904 74 642

Åpningstider

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

 

Adresse

Pb 34
6571 Smøla