Høring og o.e. - Gnr 048/003 ReguleringsplanDyrnesenga boligområde 2.gangs behandling

Smøla formannskap vedtok i møte den 26.03.2019, utv.nr. 29/19, at reguleringsplan Dyrnesenga Boligområde GBnr. 48/3 legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan og bygningsloven § 11-14.

Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og §12-11, jfr. også §12-10.

Vedtatt plankart i målestokk 1:1500, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er tilgjengelig på kommunens nettsiden og i planinnsyn i perioden frem til høringsfristen. Dokumentene er også tilgjengelige for gjennomsyn i publikumssenteret.

Frist: 31.05.2019

 

Har du merknader?

 

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er boligutvikling.

Klikk for stort bilde

Dokumenter:

Kontaktinformasjon

Liliana Ramsing
Planlegger
E-post
Telefon 904 74 642

Åpningstider

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

 

Adresse

Pb 34
6571 Smøla