Høring - planstrategi

Forslag til planstrategi og planprogram kommuneplanens samfunnsdel Smøla kommune 

HØRINGSFRIST UTLØPT

Rådhuset - Klikk for stort bildeRådhuset W. Wollan

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 4-1, 10-1, 11-12 og 11-13 vedtok Smøla Formannskap i møte den 15.06.23, PS 52/23 å sende forslag til planstrategi og planprogram kommuneplanens samfunnsdel Smøla kommune ut på høring:

Dokumenter:

Planstrategi med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Smøla kommune 2023 (DOCX, 2 MB)

Oversikt kommunale planer og vurdering av planbehov 2024 - 2027 (PDF, 98 kB)

 

Merknader og innspill sendes til Smøla kommune per post eller e-post.

Postadresse: Smøla kommune, Pb34, 6571 Smøla

E-post: postmottak@smola.kommune.no