Høring - Reguleringsplan for Steinsøyneset

Smøla formannskap vedtok i møte den 16.03.2021, saknr.10/21, at reguleringsplan for Steinsøyneset, Gnr.39 Bnr.21 legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan og bygningsloven § 11-14. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og §12-11, jfr. også §12-10.

Kart reguleringsplan Steinsøyneset - Klikk for stort bildeReguleringsplan Steinsøyneset LIR  

Revidert plankart i målestokk 1:1000, ROS-analyse, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er tilgjengelig på planinnsyn i perioden frem til høringsfristen, i tillegg til her på nettsiden.

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å tillate utvikling av varierende næringsaktivitet og reiselivstilbud innenfor planområdet.

 HØRINGSFRIST UTLØPT

Dokumenter

Vedtak 09.02.21 - planoppstart (PDF, 161 kB)

ROS analyse (PDF, 531 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Oppsummering innspill (PDF, 34 kB)

Vedtak 16.03.21 (PDF, 128 kB)

Planbestemmelser (PDF, 289 kB)

Plankart (PDF, 599 kB)

Referat oppstartsmøte (PDF, 6 MB)

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla