Høring - Søknad om vannuttak til Smøla klekkeri og settefiskanlegg

NVE har mottatt søknad fra Smøla Klekkeri og settefiskanlegg AS (07.12.2017) om tillatelse til regulering og vannuttak fra Fløvatnet i Smøla kommune.

Søknaden er utlagt/publisert for offentlig gjennomsyn frem til 1. mars 2018.

Papirversjoner er utlagt i publikumssenteret i Smøla rådhus

Smøla Klekkeri og settefiskanlegg AS produserer i dag 2,5 millioner smolt pr år. Anlegget har vanninntak i Fløvatnet, og regulerer magasinet mellom kote 5 og kote 2. Avløpet fra to vann i nærheten, Kolbergvatnet og Kolbergtjønna er overført til Fløvatnet. De to vannene fungerer som beredskapsmagasin, og kan reguleres 1,5 m. Vannuttaket til Smøla Klekkeri og settefiskanlegg har tidligere fått konsesjonsfritak og har derfor blitt drevet uten konsesjon etter vannressursloven. Det planlegges nå å øke produksjonen til 5 millioner smolt pr år. Dette medfører at vannuttaket vil øke fra 45 m3/time til 120 m3/time (33 l/s).

I den forbindelse søker Smøla Klekkeri og settefiskanlegg AS om konsesjon etter vannressursloven til eksisterende overføringer og reguleringer, og vannuttak på inntil 33 l/s fra Fløvatnet.

Les søknaden med vedlegg

 
 

Hvordan kan du sende inn uttalelse?

Kontaktinformasjon

Birger Træthaug
Fagkonsulent
E-post
Telefon 71 54 46 17
Bjarne Bekken
Enhetsleder TVB
E-post
Telefon 71 54 46 53
Mobil 909 50 509

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45

Postadresse

Pb 34
6571 Smøla