Høring - Tidlig jaktstart på grågås på Smøla

Forskrift om jakttid og døgnregulering av jakt etter grågås i Smøla kommune er opphevet. 

Smøla kommune ønsker å videreføre samme ordlyd i den nye forskriften.

HØRINGSFRIST UTLØPT

Grågås fotografert på land - Klikk for stort bildeGrågås fotografert på land Wigdis Wollan  

 

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har myndighet til å fastsette slik forskrift for kommunene i fylket:

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2022 til og med 31. mars 2028.

Ǥ 3.Delegering av myndighet

1. Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til statsforvalteren:

a. Fra og med Rana og Rødøy kommuner i Nordland fylke og sørover kan statsforvalteren åpne for jakt på grågås inntil 20 dager før ordinær jaktstart når det foreligger en godkjent lokal forvaltningsplan. I denne perioden fastsetter statsforvalteren jakttiden innenfor et tidsrom fra kl. 24.00 til kl. 10.00 eller fra kl. 16.00 til kl. 22.00. De første fem dagene av 20-dagersperioden skal jakten være begrenset til flyvende fugl over aktivt drevne innmarksarealer.»

 

Forskrifta om åpning for tidlig jaktstart på grågås i Smøla kommune i forrige jakttidsperiode hadde følgende ordlyd:

§ 2. Det er opna for jakt på grågås med følgjande døgnregulering og avgrensing av dagar innafor område med følgjande geografisk avgrensning fram til ordinær jaktstart 10. august.

Jakttider
Område Tidsrom Merknad
Smøla 26. og 30. Juli, 3. og 8. August, kl. 03.00-10.00 Innmark med maskinell slått og inngjerda beite som blir gjødsla samt 30 m randsoner kring desse. Frå 3. August 2 utmarksområde vist i kart til forvaltningsplan for grågås på Smøla i samsvar med Fylkesmannen si godkjenning av planen i vedtak 20. Juni 2017.
Smøla 28. Juli, 1. , 5. og 9. August, kl. 16.00-22.00 Innmark med maskinell slått og inngjerda beite som blir gjødsla samt 30 m randsone kring desse. Frå 3. August 2 utmarksområdevist i kart til forvaltningsplan for grågås på Smøla i samsvar med Fylkesmannen si godkjenning av planen i vedtak 20. Juni 2017.

Kontaktinformasjon

Sentralbord
Publikumssenteret
E-post
Telefon 71 54 46 00

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt