Høstens tilbud og søknadsfrist Smøla kulturskole

1. juni er frist for å søke plass i kulturskolen høsten 2020. 
Det nærmer seg, så her er litt informasjon om hvilke aktiviteter det er mulig å søke på denne sesongen.
Aktive elever og elever på venteliste må re-registrere seg for å beholde plassen til neste skoleår. Frist for dette er også 1. juni.

Klikk for stort bilde 

Kulturskolen på Smøla har tilbud innen musikk, dans, sceneteknikk og kajakk og friluftsliv.

Elevplassene er forbeholdt barn og unge opp til 18 år, men ved ledig kapasitet tar vi gjerne inn voksne søkene. Enkelte kortere kurs rettes også direkte mot voksne søkere.
Kulturskolen kan tilby individuell på de fleste instrumenter, og en kan delta i samspillgrupper eller kor.
Dansegrupper settes sammen etter søkernes alder.

Fullstendig oversikt over fagtilbud og søknadsskjema finner du her:
www.speedadmin.dk --> Velg Smøla kulturskole
 

Nye tilbud høsten 2020

Aspirantgruppe
Nybegynnergruppe aspirant er et tilbud til deg som har lyst til å lære å spille sammen med andre!
Opplæringen foregår i gruppe, der vi leker med musikk, lærer noter og rytmer og om de ulike instrumentene.
Etter hvert vil elevene kunne velge hvilket instrument de har lyst til å spille.
De kan velge mellom tradisjonelle korpsinstrumenter som fløyte, trompet, klarinett, horn og trombone og slagverk. Kanskje får vil laget vårt helt eget aspirantkorps? Undervisningen foregår tirsdager, etter skoletid.

Musikkteknologi
Deltakerne lærer å programmere musikk gjennom apper som "GarageBand" eller "Soundtrap". Det å beherske en eller flere av disse programmene vil være et godt grunnlag for å gå videre til mer avanserte programmer.
Vi vil fokusere på å lage arrangementer, mikse og re-mikse musikk og lære om ulike musikalske virkemidler. (Fra 7. klasse og oppover)

Ung i kor
Sangtilbud til elever i 5. klasse og oppover, som gjerne vil synge sammen med andre. 
Vi lærer stemmeteknikk, prøver oss flerstemt sang og noe noteopplæring!
De som ønsker ekstra utfordringer, får prøve seg som solister på enkelte av sangene.


Musikklek
Kulturskolen starter til høsten igjen et tilbud innen musikklek.
Dette er et tilbud for alle barn i alderen 3-6 år som ønsker å lære musikk på en morsom og leken måte. Gjennom sangleker og aktiviteter som omhandler både bevegelse og musikk, utvikles barnas koordinasjon og motoriske ferdigheter.
Her blir det mye rim og regler, rytme, bevegelse og sang!

Kulturskole for voksne
Kulturskolen tilbyr flere kurs som er rettet mot voksne. Kursene startes dersom det er nok søkere:
- Vokalgruppe for voksne
- Notekurs
- Gitarkurs
- Oppfriskingskurs korps