Hovedopptak SFO skoleåret 2018-2019

Link til SFO søknadsskjema finner du her

 

Søknadsfrist 01.juni 2018.

SFO i Smøla barneskole vil ha åpningstid fra skoledagens slutt og til kl. 16.00 hver dag. Andre åpningstider kan fastsettes etter behov og innenfor gjeldende rammer. SFO-ruta følger den vedtatt skoleruta (de dagene elevene skal være på skolen). I tillegg holder SFO åpent i høstferie og vinterferien. Nye vedtekter er under utarbeiding og vil være klare til skolestart.

Det er egne søknader og frister som gjelder for SFO i sommerferien. Dette annonseres for seg selv i april/mai hvert år.  

Kontaktinformasjon

Margareth B. Holm
Enhetsleder/rektor barneskole
E-post
Telefon 71 54 45 00
Mobil 915 75 608
Yngve Vean
Inspektør/avdelingsleder
E-post
Telefon 71 54 45 00
Mobil 952 77 774

Åpningstider

Man -fre 08.00 - 15.00

Postadresse

Pb 34
6571 Smøla