Hva er Friskliv Aktiv?

Når man er med i friskliv aktiv får man 1 års oppfølging.

- 1 fellestrening hver mandag kl. 09.45 ledet av frisklivsveiledere. Treningen foregår nå mye utenfor grunnet Covid19, men vi håper etter hvert å tilby halltrening og trimrom. Ingen egenandel.

- Tilbud om kurs. I høst kjører vi to forskjellige kurs. Hvert kurs har en egenandel på 400 kr, i dette inngår 3 kursdager a 2 timer, teorihefter, praktiske oppgaver som er utarbeidet av helsedirektoratet og enkel servering.

I høst kan dere velge mellom:

1. Søvnkurs ledet av kommunelege og frisklivsveileder.

2. Ernæringskurs ledet av frisklivsveiledere.

Kurs er frivillig. Det kan åpnes opp for flere kurs på nyåret.

Friskliv Aktiv, et tilbud for voksne hvor man får oppfølgning av sykepleier, fysioterapeut, kommunelege, psykolog, helsesykepleier og par-og familieterapeut i et helt år.

Så...trenger du en møteplass, det lille skubbet, støtte ved endring, komme i gang med mer aktivitet eller veiledning til enkle grep for å endre livsstil?

Ta kontakt med oss! Vi har foreløpig 5 plasser igjen :)

Telefon:  476 44 091

                900 96 483

                901 78 972