Hva skjer i veiadresseringsprosjektet?

Alle registrerte hjemmelshavere av adresseobjekt i Smøla har fått tilsendt melding om vedtak og alle adresser blir aktive innen januar 2018. Adressene vil etter hvert bli søkbare i GPS-systemer.  

Hvem har fått tildelt adresse?

Bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, offentlig eller publikumsrettet virksomhet skal ha offisiell adresse. I Smøla er det også gitt adresse til idrettsanlegg, gravplasser og vindmøller. Alle adresseobjekt har fått tildelt adresse etter registrerte matrikkelopplysninger. Har du fått tildelt adresse på en bygning som er revet/brent eller fått tildelt en adresse når du har utleiedel skyldes dette at matrikkelopplysningene ikke er oppdatert. Ta kontakt med kommunen.

Adresse tildeles pr. boenhet. Er det flere boenheter med egen inngang i bygningen skal den ha flere adressenummer. I det en kaller flerbolighus, eksempelvis blokker, skal hver enkelt leilighet og hybel tildeles egen adresse i form av et bruksenhetsnummer (bolignummer). Ta kontakt med kommunen for bestilling av adressemerker. Det er kommunens matrikkelfører som bestiller disse.  

 

Feil eller mangler i adresseringen

Har du en bygning som ikke har fått adresse ber vi deg ta kontakt med oss slik at vi kan rette på forholdet og oppdatere byggets opplysningene i matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Vakant Stilling
Planlegger
E-post
Telefon 71 54 46 00
Tove Kristin Røsand
Konsulent
E-post
Telefon 71 54 46 51