Hvordan blir du som pårørende ivaretatt i kommunen?

Ivaretatt - Klikk for stort bildeIvaretatt 

Smøla kommune ønsker å sette økt fokus på pårørendeomsorg. Vi ønsker derfor å vite hvordan du som pårørende opplever å bli ivaretatt i kommunen. Vi håper derfor at alle pårørende tar seg tid til å svare på undersøkelsen «IVARETATT?»

Pårørende er ofte pasientens eller brukerens viktigste støtte, og det er derfor viktig at pårørende opplever støtte og involvering fra helse- og omsorgstjenesten.

Vi håper derfor at alle pårørende tar seg tid til å svare på undersøkelsen «IVARETATT?» slik at vi bedre kan se hva vi lykkes med og hva som kan forbedres.

Om undersøkelsen

Det tar ca. 10-20 minutter å besvare undersøkelsen. Undersøkelsen er anonym, og du kan her gi en tilbakemelding om hvordan du opplever å bli ivaretatt og involvert som pårørende i kommunen. Undersøkelsen er utviklet i prosjektet «Pårørende i fokus» som er finansiert av Helsedirektoratet. I tillegg til å være et verktøy for kommunen, vil data også bli brukt til forskning. Les mer om undersøkelsen her

Undersøkelsen finner du her.

Undersøkelsen er åpen frem til 31.03.22

Takk for at du bidrar til å forme morgendagens tjeneste!

Kontaktinformasjon

Inger-Lise Lervik
Enhetsleder Helse og omsorg
E-post
Telefon 902 36 727