Influensa- og lungebetennelsesvaksine høsten 2019

Smøla helsestasjon:

Fredag 25. okt, kl. 09.00 - 15.00

Mandag 28. okt, kl. 09.00 - 15.00

Onsdag 06. nov, kl. 09.00 - 12.00

Vaksine anbefales til:

  • voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer
  • voksne og barn med kronisk hjerte-/karsykdommer
  • voksne og barn med sykdommer som gir nedsatt infeksjonsbeskyttelse
  • beboere i alders- og sykehjem
  • personer over 65 år
  • gravide i 2. og 3. trimester
  • voksne og barn med kronisk leversvikt
  • voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom/skade
  • voksne og barn med svært alvorlig fedme
  • voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)

 

Pris: Influensavaksine kr. 150  Pneumokokkvaksine kr. 400

Vi oppfordrer personer som er i risikogruppen om å møte opp. Det er viktig å få vaksine til riktig tid.

Ved event. Spørsmål kontakt Smøla Helsestasjon - Tlf. 903 65 162

Kontaktinformasjon

Else Jorunn Lillenes
Ledende helsesykepleier / jordmor
E-post
Telefon 903 65 162

Åpningstider

08.30 - 15.30 NB! Dørene er låst - vent utenfor (i bilen) til du blir hentet.

Legekontoret tar imot telefonhenvendelser kl. 08.30 - 12.00 og kl. 14.00-15.00.

Fra 1. mars: Fredager kl. 08.30 - 12.00

 

Adresse

Pb 34
6571 Smøla