Informasjon om Covid-19 vaksine (koronavaksine)

Prioriteringsliste for vaksinasjon

Her ser du hvor mange som er vaksinert i Smøla kommune

I starten vil det ikke være nok vaksiner til alle. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har regjeringen flg. prioriteringsliste for vaksinasjon:

Beboere i sykehjem

Alder 85 år og eldre

Alder 75 -84 år

Alder 65- 74 år og enkelte personer med høy risiko 18-64 år

Alder 55-64 år med bestemte underliggende sykdom/tilstand

Alder 45 -54 år med bestemte underliggende sykdom/tilstand

Alder 18-44 år med bestemte underliggende sykdom/tilstand

Alder 55-64 år

Alder 45- 54 år

Helsepersonell: høyt prioritert helsepersonell kan prioriteres inn i vaksinekøen på alle nivå.

Hvordan får jeg vaksinert meg?

Personer som blir prioritert vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er derfor ikke nødvendig å kontakte helsestasjon/legekontoret for å sette seg på venteliste.

Dette gjelder alle over 75 + og personer med forhøyet risiko i gruppen 18-64 år.

Legene har oversikt over personer i risikogruppen 18-64 år som skal prioriteres. Her følges nasjonale retningslinjer som viser til underliggende sykdommer/tilstander for rangering av prioritet.

Vaksinasjon vil for personer utenom sykehjemmet foregå ved Smøla helsestasjon.

Vaksinen er gratis.

Når starter vaksineringen i Smøla?

Oppstart av vaksinering av risikogrupper i flg. prioriteringsliste vil starte i uke 1. I begynnelsen får vi et begrenset antall vaksine, så derfor tar dette tid.

Vaksinen skal transporteres og lagres ved minus 70 grader. Når vaksinen kommer til Smøla, må den settes innen få dager. Derfor er det kort frist fra en får tilbud om vaksine og til den første vaksinen er satt.

For å bli fullvaksinert skal alle ha 2 vaksinedoser med 19-23 dagers mellomrom.

Vaksinene blir registrert i vaksineregisteret Sysvak. I ettertid kan en gå inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no og finne sine vaksiner der.

Informasjon om massevaksinasjon vil komme senere når det er klart for det.

Hvorfor ta vaksine ?

Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for Covid-19 sykdommen. De fleste får ingen eller kun milde symptomer, men noen kan bli alvorlige syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å bli alvorlig syk av Covid-19. Covid-19 er en dødelig sykdom for enkelte i utsatte grupper.

Ingen vaksiner mot Covid-19 blir godkjent for bruk i Norge uten at det er konkludert med at nytten er langt større enn risikoen.

Viser ellers til temasider om koronavaksinasjonsprogrammet på fhi.no

Kontaktinformasjon

Else Jorunn Lillenes
Helsesykepleier / jordmor
E-post
Telefon 903 65 162

Åpningstider

08.30 - 15.30

Legekontoret tar imot telefonhenvendelser kl. 08.30 - 12.00 og kl. 14.00-15.00.

Fra 1. mars: Fredager kl. 08.30 - 12.00