Informasjon om koronaviruset - Smøla kommune

Smittestatus pr. 05.08.2020:

Antall gjennomførte tester: 241

Antall bekreftet smittet: 0

Vi har lagt bak oss en litt annerledes sommer, der de fleste av oss har feriert i Norge.  Status nå når sommeren er på hell er at FHI melder at smittespredningen i Norge fortsatt er på et lavt nivå, men det er en økende trend.  Den nåværende økningen i covid-19 forekomst i Norge er mest sannsynlig relatert til ferietid og økt fritidsreiser, og lokale utbrudd.  Pr i dag har vi fortsatt ingen smitte på Smøla. Smøla kommune følger tett opp den gradvise gjenåpningen av ulike funksjoner i samfunnet vårt:

 • Treningsrommet i Smølahallen ble åpnet 13.07 – dette ser ut til å gå bra og de som trener er flinke til å følge råd og anbefalinger. 
 • Smølahallen vil gradvis gjenåpnes for lag og foreninger – det vil komme nærmere informasjon om åpningstider og rutiner i løpet av uke 34.
 • Smøla rådhus, NAV Smøla, og biblioteket vil gradvis gjenåpnes fra 17. august – det vil komme eget oppslag om åpningstider.  Vi ber om at du fortsatt bestiller time for møte med saksbehandler.
 • Smøla helsesenter er åpnet – følg gjeldende smittevernråd og hold avstand.
 • Vi minner om besøksrestriksjoner ved Smøla sykehjem:
  • Du må avtale besøk hos beboer på sykehjem via personalet – ring tlf. 71544700
  • Besøk kan gjøres med max 2 stk pr gang og max 30 min
  • Besøkene må foregå på rommet til beboer eller ute
  • Pårørende kan ta med seg beboere på hjemmebesøk
  • Alle må registrere seg i besøksloggen – det ligger bok i gangen
  • Du kan ikke komme på besøk hvis du er syk
  • Du kan ikke komme hvis du er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19
 • Smøla barne- og ungdomsskole starter opp som planlagt mandag 17. august – det sendes ut egen informasjon til foreldre.

Reise

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.   Reiserådet gjelder til 20. august.  Det er gjort unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for lav smittespredning.  Alle må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise.

Dersom du kommer til Norge fra :

 • Et «grønt område», slipper du karantene
 • Et «rødt område», må du i karantene

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

 

Råd til alle i befolkningen

 • Husk god hånd- og hostehygiene  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/renhold-og-hygiene/ 
 • Du og dine nærmeste kan omgås normalt.
  • Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid!
 • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste.
  • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
  • Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte. Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder.)            
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri.
 • Har du symptomer på covid-19, bør du testes og holde deg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG du er symptomfri.

Informasjonstelefon for koronaspørsmål: 815 55 015 (hverdager 08-15.30)