Informasjon om koronaviruset til bedrifter i Smøla kommune

Vi har lagt bak oss en litt annerledes sommer, der de fleste av oss har feriert i Norge.  Status nå når sommeren er på hell er at FHI melder at smittespredningen i Norge fortsatt er på et lavt nivå, men det er en økende trend.  Den nåværende økningen i covid-19 forekomst i Norge er mest sannsynlig relatert til ferietid og økt fritidsreiser, og lokale utbrudd.  Pr i dag har vi fortsatt ingen smitte på Smøla, til tross for at Smøla har vært svært godt besøkt i sommer.

Vi vil berømme bedrifter og næringsaktører for den jobben dere har gjort i forbindelse med koronaviruset, dere har tatt råd og anbefalinger på alvor og den gradvise gjenåpningen av både serveringssted og arrangement virker å ha blitt godt og trygt gjennomført ihht smittevernveiledere.

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge:

En del av dere har utenlandske arbeidere, som enten kommer til Smøla for å jobbe eller har vært i hjemlandet i ferien – eller andre årsaker.  Karanteneplikten er avhengig av om reisende kommer fra «grønt område» eller «rødt område», men  vi må anta at det blir gjort endringer fortløpende hvilke land dette gjelder.  Vi legger derfor med linken om smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge som er publisert på Folkehelseinstituttets hjemmeside – her er også oversikt over ulike land:  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

 

Testing:

Vi opplever også at mange har spørsmål vedr testing, vi legger derfor med informasjon om dette også

 https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/

Noen bedrifter eller ansatte vil av praktiske formål ønske å få tatt test, selv om man ikke har symptomer, dette kan være hensiktsmessig.  Er du usikker, ta kontakt med lege / Smøla legekontor for veiledning.

Vi vil gjøre dere oppmerksomme på at det er kun personer man mistenker har allmennfarlig smittsom sykdom (eks koronaviruset) som får dekket utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.  Har du ikke symptomer på covid-19, må dette dekkes av den enkelte evt. arbeidsgiver.  Testen koster ca 500,- + egenandel for legekonsultasjon.